Proizvodnja eokolade koszalin

Èokolada je ena najbolj oèitnih dobrot. V kuhinji najde razliène naèine uporabe, na voljo pa je v ¹tevilnih razlièicah. V skoraj vsaki trgovini lahko v razliènih oblikah vzamete èokoladne izdelke. V